ZSKcolorŽupa hostila rokovania o tranzitnej doprave v Bystrickej doline

Na pôde župného úradu sa 14.10.2021 uskutočnilo rokovanie, týkajúce sa obmedzenia prejazdu tranzitujúcej dopravy medzi Kysucami a Oravou.

 

 

Na stretnutí, ktoré sa konalo pod záštitou predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej a poslanca NR SR Milana Kuriaka, sa po prvýkrát spolu zišli všetci dotknutí aktéri územia, a to zástupcovia dopravných inšpektorátov, prezídia policajného zboru, zástupcovia okresných úradov, zástupcovia vlastníkov a správcov ciest, regionálnych prepravcov a ich združení, starostovia a primátori dotknutých katastrálnych území a spracovateľ dopravného značenia. Župa vytvorila platformu    na otvorenú diskusiu všetkých zúčastnených strán o využívaní ciest a zákaze tranzitnej nákladnej dopravy cez Bystrickú dolinu, ku ktorej dlhodobo viaceré subjekty zaujímajú rozdielne postoje. V prípade zúčastnených išlo o vzájomné informovanie, ale i snahu o hľadanie východiska v situácii, kedy na kysuckej a oravskej strane nie je zjednotené dopravné značenie a dochádza tak ku kurióznym situáciám.

Ako povedala krajská županka Erika Jurinová, ktorá diskusiu viedla: „Zo stretnutia jednoznačne vyplynulo, že k úpravám v organizácii dopravy dôjde na základe dohody starostov obcí v dotknutých regiónoch. Hoci debata bola miestami veľmi búrlivá, dôležitý bude výsledok, ktorý bude akceptovateľný všetkými stranami.“ Dôležitým prvým krokom k ďalšiemu hľadaniu riešenia je však to, že všetci zúčastnení zhodne potvrdili spoločný nesúhlas s prejazdom tranzitnej nákladnej dopravy. Aktérom v území ide predovšetkým o vyriešenie prejazdu iba takej dopravy, ktorá v úseku Lokca – Krásno nad Kysucou vykonáva dopravnú obslužnosť a má v dotknutých regiónoch svoje sídlo. Župa tiež informovala o rekonštrukcii úseku cesty v Novej Bystrici, ktorý je zúžený a vplyvom podmytia dochádza k degradácii cesty. Úsek by sa mal rekonštruovať po ukončení súťaže, pravdepodobne od jari.