stapel av dokument 8197Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie

január - jún 2022 si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci link:

pdfNávrh plánu kontrolnej činnosti188.22 KB