thumb i 5504714Oznamujeme Vám, že v našej obci bude prerušená distribúcia elektriny

z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy

prevádzkovateľa - spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

dňa 06.10.2021 (t.j. streda) od 07.30 hod. do 16.30 hod.

 

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality

EIC kód odberného miesta: 24ZSS4507657000F, 24ZSS4509123000Z, 24ZSS4516713000E, 24ZSS4520444000E, 24ZSS45320910002, 24ZSS45409070007, 24ZSS45409080002, 24ZSS4548489000V, 24ZSS4563899000J, 24ZSS4563901000W, 24ZSS45721810002, 24ZSS4575088000O, 24ZSS4580620000F, 24ZSS7106312000Q, 24ZSS7214455000E, 24ZSS7214459000V, 24ZSS7214464000D, 24ZSS73030130009, 24ZSS7307633000Y, 24ZSS73217540003, 24ZSS7322790000S, 24ZSS7323492000V, 24ZSS7323496000B, 24ZSS7330272000Z.

Čísla domov: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 184, 434 ,436, 450, 451, 455, 457, 458, 459, 460, 464, 465, 468, 479, 481, 483, 484, 485, 495, 498, 499, 502, 503, 504, 509, 510, 512, 515, 523, 524, 526, 528, 529, 533, 537, 539, 544, 545, 559, 561, 562, 563, 568, 569, 571, 572, 578, 586, 588, 590, 591, 592, 596, 602, 603, 614, 615, 628, 631, 632, 633, 635, 637, 638, 640, 647, 649, 650, 655, 656, 658, 659, 660, 662, 665, 668, 671, 673, 702, 703, 706, 708, 709, 710, 711, 714, 733, 741, 747, 801, 9996.