241168995 870267363904100 8219136984577705564 nSeptember sa už tradične spája so slávnostným otvorením nového školského roka. Žiakov, učiteľov, rodičov a ostatných prítomných na začiatku privítal PaedDr. Milan Križan, riaditeľ školy.

Prváčikom sa prihovoril aj náš pán starosta, ktorý im pripomenul, že začínajú dlhú cestu, na ktorej sa naučia čítať, písať, počítať a rozumieť množstvu vecí, ktoré ešte nepoznajú. Poprial im úspešný štart do novej etapy života a veľa chuti do učenia. 🙂