stapel av dokument 8197Návrh VZN č. 03/2021 o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci link:

 

 pdfVZN č. 03/2021 - NÁVRH