stapel av dokument 8197Návrh VZN č. 02/2021 o správnych poplatkoch a iných poplatkoch na území obce Zborov nad Bystricou si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci link:

 

 pdfVZN č. 02/2021 - NÁVRH