230543475 4342163482529907 7631968727374099063 nVážení občania!

V poslednej dobe zisťujú pracovníci Zberného dvora na tried. plastov a papiera, že sa v 1 100 l kontajner. na plast, papier a sklo na stanoviskách nachádza veľké množstvo biolog. komunál. odpadu v rôznom stupni rozkladu, inými slovami, že si niektorí naši obyv. zamieňajú svoje popolnice, resp. nádoby na bioodpad s kontajnermi na plast, papier a sklo.

Oznamujeme Vám, že ak by sa v tomto trende pokračovalo, obec bude nútená vzniknutú situáciu riešiť a obmedziť, resp. tieto stanoviská zrušiť, čo by v konečnom dôsledku pravdepodobne znamenalo výrazné obmedzenie činnosti zberného dvora. Konečným dôsledkom by bolo zvýšenie poplatkov za komunál, pretože takýto odpad by musel byť odvážaný na skládku TKO.

Skúsme si uvedomiť, že nikto nebude pracovať na pracovisku, kde je zápach, ako v kafilérke, vyskytujú sa tisíce kostných červov a reálne hrozí napriek pracovným pomôckam riziko nakazenia sa nemocou. Dôrazne žiadame našich občanov o nápravu, resp. je možné, že v niektorých prípadoch sú vinní cudzí občania, ak si niekto všimne, že do kontajnerov vkladajú odpad cudzí občania, nech nahlási číslo auta na Obecný úrad.