87de1800 11e3 43f6 ada0 b3abf81590d0 dam url4kgxekObčan, ktorý chce nahlásiť škodu spôsobenú zverou na svojom majetku, navštívi Obecný úrad v Zborove nad Bystricou, kde mu pracovníci na 1.poschodí (referát životného prostredia) sprostredkujú kontakt na príslušného poľovníka, ktorý po oznámení škody situáciu prešetrí a vydá k nej kladné resp. záporné stanovisko.