fotka 01jiojoNarodenie dieťaťa je pre každého výnimočným okamihom v živote. Takéto chvíle nás nútia nadchnúť sa nad tým, ako je to všetko zázračné usporiadané. Počuť prvýkrát zaplakať svoje dieťa, ako si rodič všimne, že sa naň usmialo, prvé krôčiky... pri týchto okamihoch človek pociťuje neskutočnú radosť zo života. A to je absolútne nenahraditeľné.

V piatok 23. júla sa na obecnom úrade stretli rodičia na milom podujatí Uvítania detí do života. V našej obci od novembra 2019 do konca roka 2020 pribudlo 27 malých človiečikov. Sálou sa ozýval štebot a detský smiech. Príchod každého bábätka na svet je dôležitou udalosťou. My sme mali tú česť privítať medzi nami 18 dievčat a 9 chlapcov. Do kroniky sa nám tak zapísali ďalší noví malí spoluobčania, ktorí sú pre nás symbolom nového začiatku, novej kapitoly v živote a najmä sú pre našu obec budúcnosťou.

Na úvod ich rozveselili piesňou Simonka Mária Halvoníková a nádherné uspávanky im zahrala a zaspievala Naďka Podmanická. Deti do života privítal pán starosta, poprial im najmä veľa zdravia a veľa správnych krôčikov na ceste životom a rodičom hlavne veľa trpezlivosti pri ich výchove, následne spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva odovzdal rodičom malý darček.

Všetkým ešte raz aj touto cestou blahoželáme.