206788386 970416377122654 1951987119984962464 nDňa 30.6.2021 sa v areály našej školy konalo slávnostné ukončenie šk roka 2020/2021. V úvodnom príhovore sa riaditeľ školy, PaedDr. Milan Križan poďakoval všetkým učiteľom a zamestnancom školy za prácu ktorú v tomto školskom roku vykonali.

Bola iná ako v minulosti. Presunuli sme sa z tried pred obrazovky počítačov a venovali sme sa žiakom v online prostredí. Prostredie, ktoré si vyžadovalo inú prípravu a úsilie, aby sme so žiakmi zvládli náročné úlohy. Poďakovanie patrí aj rodičom za spoluprácu pri online vzdelávaní.

V krátkom príhovore vystúpil aj starosta obec PaedDr. Juraj Hlavatý, ktorý poďakoval vedeniu školy za zvládnutie náročných úloh počas mimoriadnej situácie. V závere ocenil týchto úspešných žiakov našej školy za výchovno-vzdelávacie výsledky a odmenil ich pamätným listom: Etelka Štrbová, Marián Kubica, Milan Križan, Jakub Hugo Kormanec, Matúš Murgaš, Samuel Zuzčák, Simona Plačková, Peter Podolák, Laura Privarová, Lucas Privara, Miriam Kučeríková, Denisa Jedináková, Timea Kameniščáková.

Cenu riaditeľa školy tento rok získala Krístina Kuricová. Najúspešnejším športovcom sa stala Daniela Häuslerová.

Prajeme všetkým krásne prázdniny.