206566108 308546674300118 6444439466052388297 nDnes máme toľko možností ako stráviť svoj voľný čas, preto je veľmi dôležité vštepovať našim deťom hodnoty ako je dobrovoľníctvo, prevencia či pomoc pri živelných pohromách, pomoc starším a slabším, úcta k vlasti, prírode, celej spoločnosti, ako i k preventívnej výchove a zásadám v oblasti požiarnej ochrany.

To všetko sú cnosti a základné myšlienky, ktoré sa hravou formou učia deti z hasičského krúžku, ktorý u nás pôsobí už druhý rok. Ich činnosť je rôznorodá. Hravou formou sa učia nielen o zásahoch, starostlivosti o hasičskú techniku, či príprave na rôzne súťaže, ale najmä o vykonávaní prevencie, o výchove mladej generácie, z ktorej raz budú naši nástupcovia.

Tento rok sa pod vedením veliteľa DHZ Zborov nad Bystricou Petra Häuslera a predsedu DHZ Matúša Harnasa konala výtvarná súťaž, prostredníctvom ktorej naši malí hasiči prezentovali svoju činnosť. Krúžok má 14 členov vo veku od 6 do 13 rokov, z toho súťaže sa zúčastnilo 7 žiakov, ktorí získali pochvalu od starostu obce PaedDr. Juraja Hlavatého a so sebou si odniesli malý darček.

Vďaka otvorenému prístupu a vzájomnej komunikácií tak máme otvorené dvere pre budúcu generáciu malých hasičov. To, čo je za začiatku iba aktívnym trávením voľného času sa môže neskôr premeniť na splnený životný sen.