thumb i 5504714Oznamujeme Vám, že v našej obci bude prerušená distribúcia elektriny

z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy

prevádzkovateľa - spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

dňa 22.07.2021 (t.j. štvrtok) od 07.15 hod. do 19.30 hod.

 

EIC kód odberného miesta: 24ZSSS7324277000O