thumb i 5504714Oznamujeme Vám, že v našej obci bude prerušená distribúcia elektriny

z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy

prevádzkovateľa - spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

dňa 08.07.2021 (t.j. štvrtok) od 09.00 hod. do 16.30 hod.

 

EIC kód odberného miesta: 24ZSSS4536090000C