193728802 511087527008298 4612297394817775537 nGenerálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a prezident Hasičského a záchranného zboru vyhlásili spoločne v školskom roku 2019/2020 celoslovenskú súťaž detí vo výtvarnom prejave – 17. ročník. Téma súťaže bola Záchrana osôb z vodnej hladiny.

V našej škole sa do súťaže zapojilo svojimi výtvarnými prácami 35 detí z prvého aj druhého stupňa.

Odovzdané práce boli hodnotené v máji 2020 a v septembri 2020 nám boli oznámené výsledky postupového územného kola.

Karolína Kuricová získala 2. miesto a jej práca postúpila do celoslovenského kola. Ocenené boli výtvarné práce Daniely Häuslerovej, Gréty Cyprichovej a Dávida Murgaša.