odpis vodyVážení odberatelia,

oznamujeme Vám, že v termíne od 01. júna 2021 do 18. júna 2021 bude vykonaný odpis stavu vodomerov. Po výstavbe kanalizácie je potrebné zabezpečiť fyzický odpis vodomerov a skontrolovať ich technický stav. Prosíme obyvateľov, ktorí vlastnia v obci nehnuteľnosť, v ktorej však nebývajú a majú nehnuteľnosť pripojenú na verejný vodovod, aby ju sprístupnili pre odpis vodomerov.


Žiadame odberateľov o sprístupnenie vodomerov v súlade so zákonom 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorých predpisov, kde je odberateľ povinný v nevyhnutnej miere umožniť vstup prevádzkovateľovi verejného vodovodu alebo ním poverenej osobe na nehnuteľnosť pripojenú na verejný vodovod na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejného vodovodu, zistenia stavu vodomeru, jeho opravy, údržby alebo výmeny a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť.


Odberatelia, ktorí sa v čase odpisu vodomerov nebudú nachádzať doma, tak bude potrebné si dohodnúť termín odpisu vodomeru na tel. čísle 0911 899 913 p. Droščáková alebo e-mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.