Bez názvu shjaphapOznamujeme tým obyvateľom, ktorí sa nemohli z akýchkoľvek dôvodov sčítať sami, napr. zo zdravotných dôvodov a pod., že asistované sčítanie obyvateľov bude v našej obci prebiehať od 03.05.2021 do 13.06.2021.

Svoju povinnosť si môžete splniť pomocou stacionárneho asistenta Mgr. Milady Galgánkovej, tel. 0910/307738 priamo na Obecnom úrade v Zborove nad Bystricou, kde bude od pondelka zriadené kontaktné miesto. Na území obce budú tiež pôsobiť dvaja mobilní asistenti Mgr. Marta Droščáková, tel. 0911/899913 a Lenka Smržová, tel. 0911/145439, ktorí Vás na Vašu žiadosť navštívia priamo doma. Upozorňujeme, že v prípade využitia služieb asistovaného sčítania nesmiete byť v karanténe COVID-19.

Zároveň Vás upozorňujeme, aby ste si dávali POZOR NA PODVODNÍKOV! Mobilní asistenti sú výlučne iba vyššie uvedení zamestnancami obce a preukážu sa Vám platným poverením. V prípade akýchkoľvek pochybností okamžite kontaktujte obecný úrad na tel. čísle 041 230 40 81.