scitanie2Vážení občania,
dávame do pozornosti, že Vaša zákonná povinnosť v prípade elektronického sčítania obyvateľov sa končí 31.03.2021. Rodičia, nezabudnite sčítať aj deti pod ich vlastným rodným číslom, každé samostatne, nestačí uviesť, koľko detí sa Vám narodilo.

Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia SR, ktorí tu majú trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Sčítať by sa mali aj novorodenci narodení do 31.12.2020, keďže údaje sa vzťahujú k polnoci zo štvrtka na piatok 1. 1.2021. Za neplnoletých obyvateľov a za tých, ktorí nie sú spôsobilí na právne úkony, vyplní sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Rodičia majú sčítať aj svoje deti. Stačí, ak deti sčíta jeden z rodičov a to tak, že sčíta každé dieťa zvlášť na stránke www.scitanie.sk. Opätovne upozorňujeme, že v prípade nesplnenia si zákonnej povinnosti Vám môže byť uložená pokuta vo výške od 50€ do 250€.

Ďakujeme!