thumb i 5504714Oznamujeme Vám, že v našej obci bude prerušená distribúcia elektriny

z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy

prevádzkovateľa - spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

dňa 12.04.2021 (t.j. pondelok) od 07.30 hod. do 11.30 hod.

 

EIC kód odberného miesta: 24ZSSS4582637000W, 24ZSS7336248000C, 24ZSS4519832000D, 24ZSS4536372000U, 24ZSS4537212000S, 24ZSS4553022000D, 24ZSS4575608000U, 24ZSS7106692000V, 24ZSS7307635000O, 24ZSS7320788000A, 24ZSS7324260000S, 24ZSS7328262000N, 24ZSS7329351000J, 24ZSS7330873000P, 24ZSS7333725000S

Čísla domov: 280, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 293, 294, 297, 298, 299, 300, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 315, 317, 318, 319, 321, 322, 325, 326, 327, 329, 331, 333, 334, 336, 339, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 361, 363, 365, 367, 370, 376, 393, 440, 467, 470, 490, 491, 492, 493, 494, 500, 506, 508, 520, 530, 531, 532, 535, 543, 547, 549, 558, 574, 575, 579, 582, 583, 584, 589, 595, 598, 599, 607, 608, 609, 616, 618, 619, 625, 626, 636, 639, 641, 643, 645, 648, 664, 666, 669, 704, 753, 782