scitanie2V súvislosti so sčítaním obyvateľov upozorňujeme našich občanov, že sa objavili prípady, keď dôchodcov telefonicky kontaktovali podvodníci vydávajúci sa za sčítacích komisárov. Zdôrazňujeme, že do konca marca 2021 Vás nikto telefonicky ani osobne nemôže kontaktovať za účelom sčítania obyvateľov.

V prípade, že potrebujete pomôcť so sčítaním obyvateľov, môžete sa nahlásiť až od apríla tohto roka na obecný úrad a kontaktovať iba zamestnancov obecného úradu, nikto iní nemá oprávnenie od Vás žiadať akékoľvek osobné údaje za účelom sčítania. Zároveň Vás vyzývame, aby ste do svojich príbytkov do 31. marca nepustili nikoho, kto sa vydáva za sčítacieho komisára. Asistované sčítanie obyvateľov sa začne až 1. apríla a dôchodca oň musí požiadať sám.

Každý mobilný asistent sčítania, čiže zamestnanec obecného úradu, sa zároveň bude preukazovať preukazom asistenta sčítania. Presný dátum, kedy bude asistent v našej obci k dispozícii, bude navyše dopredu oznámený. Informácie týkajúce sa sčítania obyvateľov môže verejnosť získať každý deň v čase od 8:00 do 20:00 na telefónnom čísle 02/20 92 49 19.

Inštruktážne videá:
Základné informácie
Ako sa sčítať