scitanie2Od pondelka, t.j. 15.2.2021, sa na Slovensku začína sčítanie obyvateľov. Samotný proces prebieha plne elektronicky, absolútne bezpečne v pohodlí domova, v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ sa sčíta sám. Elektronické sčítanie samovyplnením formulára potrvá do 31. marca.

Asistované sčítanie, kedy Vám so sčítaním pomôžu zamestnanci obce, bude od apríla do konca októbra. Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. Neplnoleté osoby sčítavajú rodičia, prípadne zákonný zástupca. Sčítanie obyvateľov je povinné. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt, vrátane cudzincov.

Zákon definuje aj sankcie za nesplnenie si zákonnej povinnosti sčítať sa. Obec môže uložiť pokutu vo výške od 25 do 250 eur. „Naším cieľom však nie je pokutovať obyvateľov, ale vyzývať ich ku sčítaniu. To, že sa niekto nezúčastnil sčítania, vyhodnotí následne Štatistický úrad na základe iných zdrojov.“

Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú všetky údaje, ktoré obyvateľ vyplní alebo poskytne je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021 (v praxi to znamená, že ak sa narodí dieťa po polnoci 1. januára, nesčítava sa, ak obyvateľ zomrel do 31.12.2020, musí ho sčítať rodinný príslušník).

Obyvateľ sa má prioritne sčítať sám vyplnením sčítacieho formulára na stránke www.scitanie.sk pomocou počítača, tabletu, notebooku alebo mobilného zariadenia. V prípade, ak sa obyvateľ nemôže alebo nechce takto sčítať, môže o pomoc pri sčítaní požiadať obec, kde bude od 01. apríla zriadené kontaktné miesto (Mgr. Milada Galgánková 0910/307738). Ak ide o osoby so zdravotným postihnutím alebo seniorov, prípadne osoby, ktoré nemajú prístup k internetu, títo môžu požiadať o asistenciu pri sčítanie (od 01. apríla 2021) mobilného asistenta (Mgr. Martu Droščákovú, tel. č. 0911/899 913, Lenku Smržovú, tel. č. 0911/145 439), ktorý ho navštívi priamo doma v dohodnutom čase a sčíta ho pomocou tabletu.

Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova sami, bez ohrozenie na ich zdraví a bez kontaktu s cudzím človekom. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Obyvatelia nájdu elektronický sčítací formulár na stránke www.scitanie.sk a budú mať k dispozícii aj mobilnú aplikáciu.

Zdroje informácii
Odporúčame obyvateľom, aby podrobne sledovali prebiehajúcu kampaň ku sčítaniu obyvateľov a navštívili stránku www.scitanie.sk. Informácie nájdu aj na Facebooku, Instagrame a na YouTube všade pod názvom SODB 2021 alebo Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021. V prípade potreby sú informácie poskytované aj na telefónnom čísle 02 20 92 49 19, či na stránke Štatistického úradu pre sčítanie v časti najčastejšie otázky.

Vzor sčítacieho formulára: pdfVzor