laskaloplOd najmladšej netere Mons. Ľudovíta Balážiho, po jeho sestre Rozálii - Gabiky, prišlo poďakovanie za pamätnú tabuľu a vrúcny pozdrav až z Kanady.

Bola som zamestnaná u svojho u j c a, na Farskom úrade v Krásne nad Kysucou, v rokoch 80-tych, tak ako predo mnou moje sestry Marta v 60-tych a Alika v 70-tych rokoch. Správa o Vašej vďačnosti k nášmu ujcovi sa dostala až ku mne do Vancouver – Canada. Som veľmi dojatá a verím, že aj moji súrodenci a priatelia, že farníci z Krásna nad Kysucou a Zborov nad Bystricou, nezabudli na svojho duchovného otca a pamätajú na neho v modlitbách a v odhalení pamätnej tabule na Zborovskom kostole (dieťati), tak ako to on v jeho rozhovoroch často spomínal.

 

VRÚCNA VĎAKA VÁM VŠETKÝM!

 

Mal Vás neskutočne rad - KYSUČANOV – Nedal na Vás dopustiť!

Miloval Vás! - volal Vás duchovnými deťmi!

 

Ale prezradím Vám "verejné tajomstvo" - na Kysuciach mu bývalo veľmi zima, "sneh tam bol od mája do mája" – túžil po dolniakoch - mal rad teplo a Slnko! Po 33- och rokoch prišlo nariadenie, opustiť milované duchovné deti a presťahovať sa – na dolniaky do farnosti Ivanka pri Nitre. Bolo to ťažké opustiť Vás, bola som pri tom a do dnešného dňa si to pamätám: "prosil veriacich, aby túto skutočnosť prijali s láskou a poslúchli aj s ním, túto poslušnosť splniť".

Poslušnosť k Cirkvi a k svojim nadriadeným bola pre neho nadovšetko !

Prosím odovzdajte vrelé pozdravy Vašim duchovným otcom, starostovi obce Zborov n/B, a veriacim vo farnostiach.

 

S milou spomienkou na Vás ostávam s pozdravom,
Gabika Trenciansky -Nitryova, Vancouver, B.C., Canada
Februar, 7. 2021