09 b5. február 2021 je dňom nedožitých 101 rokov bývalého farára a dekana farnosti Krásno nad Kysucou ,,Mons. Ľudovíta Balážiho“, ktorej filiálkou bola aj farnosť Zborov nad Bystricou.

V tento deň si vzácneho kňaza i človeka uctili predstavitelia samosprávy mesta a obce i predstavitelia týchto farností, v ktorých pôsobil ako kňaz viac ako 33 rokov. Spoločne odhalili pamätnú tabuľu, ktorá je umiestená na Kostole Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v Zborove nad Bystricou, a o ktorého výstavbu sa zaslúžil predovšetkým Mons. Baláži. Dekan krasňanského dekanátu Marián Vojtek spoločne s miestnym farárom Petrom Škorom požehnali pamätnú tabuľu. Primátor mesta Krásno nad Kysucou Jozef Grapa spoločne so starostom obce Zborov nad Bystricou Jurajom Hlavatým slávnostne odhalili tabuľu venovanú z vďaky od zborovských veriacich Mons. Balážimu.

2. marca 2021 sa pripomenieme 1. výročie úmrtia nášho dekana Mons. Balážiho, ktorý sa všetkým Krasňanom a Zborovanom vryl do ich sŕdc a ostane tam navždy.

Bože osláv jeho dušu!