www.zbierka zakonov.sk 1568x1046Poľnohospodárske agrodružstvo Zborov, s.r.o. odporúča vlastníkom spoluvlastníckych podielov družstevných pozemkov v obci Zborov nad Bystricou, ktorým bol alebo ešte len bude doručený návrh na uzavretie nájomnej zmluvy s iným družstvom než je agrodružstvo Zborov, aby sa nenechali zlákať vidinou vysokej odmeny a nepodpisovali návrhy s osobami, ktoré nepoznajú.

Ten, kto s takýmto návrhom nesúhlasí, alebo mu je niečo nejasné je potrebné, aby kontaktoval konateľa družstva Zborov p. Stanislava Čimboru na adrese: u Podoláka, č.d. 491. Pre tých, ktorý už s agrodružstvom Zborov koncom roku podpísal predĺženie nájmu je už iný návrh na uzavretie nájmu bezpredmetný a môžu ho ignorovať.

Zároveň agrodružstvo Zborov oznamuje tým občanom, ktorým vzhľadom na pandémiu ešte nebolo doručené a vyplatené nájomné za poľnohospodársku pôdu za roky 2016 až 2019, aby si hovyzdvihli po uvoľnení proti pandemických opatrení u p. Stanislava Čimboru na adrese: u Podoláka, č.d. 491.