4 50f19c92d6f39f3d57b849390b47975853105096 1132x670Vážení občania,
vzhľadom k prebiehajúcim mrazom si dovoľujeme upozorniť našich odberateľov pitnej vody na možné riziko zamrznutia nezabezpečených vodomerov a vnútorných vodovodných inštalácií.

Odporúčame, aby ste si skontrolovali vodomerné šachty a suterény nehnuteľností a vykonali potrebné opatrenia. Zároveň žiadame odberateľov z dolného konca, aby si skontrolovali vodomery, v prípade že prepínali na súkromnú vodu, nakoľko by sa mohlo stať, že budú napúšťať vodu z obecného vodovodu do súkromného rezervára.

Ako je možné ochrániť vodomer pred mrazom?
Odberateľ nemusí mať obavu o zamrznutie vodomeru, ak je vodomerná šachta dostatočne priestranná (o minimálnych rozmeroch 90x120 cm, so svetlosťou okolo 180 cm) je dobre zaizolovaná (poklop je utesnený a presne dosadá) a voda je denne používaná.

Ak je vodomer umiestnený vo vonkajších priestoroch (vo vodomernej šachte) a nie sú splnené predchádzajúce podmienky je potrebné urobiť nasledovné opatrenia:
- umiestnite nad vodomer kryciu vrstvu izolačného materiálu, napr.
polystyrénovú dosku (je vhodné ju pripevniť na spodnú plochu príklopu vonkajšej vodomernej šachty)
- izolačnú vatu (nie sklenú) alebo plastové vrece naplnené drveným polystyrénom
Upozornenie: v žiadnom prípade nepoužívajte materiály, ktoré ľahko podliehajú hnilobe.
- dbajte na to, aby vonkajšia vodomerná šachta bola starostlivo uzavretá a jej vstup bol upravený tak, aby nemohla byť zaplavená povrchovou vodou.

Ak je vodomer inštalovaný vo vnútri budovy:
- prívodové potrubie pred vodomerom i vodomer chráňte pred nízkymi teplotami obdobne ako vodomer vo vonkajšej vodomernej šachte.
V zime po dobu Vašej dlhšej neprítomnosti:
- ak je to možné, v čase mrazu nevypínajte úplne Vaše kúrenie,
- uzavrite prívod vody pred vodomerom a vyprázdnite potrubie za ním.