thumb i 5504714Oznamujeme Vám, že v našej obci bude prerušená distribúcia elektriny

z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy

prevádzkovateľa - spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

dňa 13.01.2021 (t.j. streda) od 07.30 hod. do 16.30 hod.

 

EIC kód odberného miesta: 24ZSS4547484000R, 24ZSS7308238000T, 24ZSS7312501000Q, 24ZSS7319252000U, 24ZSS73325780005

Čísla domov: 11, 412, 413, 414, 415, 416, 418, 419, 420, 422, 426, 427, 430, 431, 442, 443, 453, 514, 560, 624, 764