unnamed 2020

Vážení rodičia,

vzhľadom na zaznamenaný pozitívny prípad ochorenia COVID-19 u jedného zamestnanca MŠ bude v termíne od 15.12.2020 materská škola na základe rozhodnutia RUVZ v Čadci zo dňa 14.12.2020 zatvorená.

Z obedov budú deti MŠ automaticky odhlásené. Na základe pokynov RUVZ v Čadci a po konzultácii s príslušným detským lekárom je potrebné, aby ste nechali svoje deti v domácej karanténe. V prípade príznakov u detí kontaktuje svojho detského lekára.

Vážení rodičia, ďakujeme za spoluprácu a o ďalšom postupe Vás budeme informovať. Predpokladaný termín otvorenia MŠ bude od 7.1.2020 po vianočných prázdninách.

 

V Zborove nad Bystricou, dňa 14.12.2020

 PaedDr. Milan Križan, riaditeľ školy