unnamed 2020Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 4.12.2020 a po dohode so zriaďovateľom a zohľadnení všetkých prevádzkových podmienok bude vyučovanie žiakov II. stupňa vzhľadom na organizačné a materiálno-technické možnosti školy pokračovať do decembra 2020 dištančným spôsobom (online).

Žiaci I. stupňa budú pokračovať v prezenčnom spôsobe vyučovania v škole pri dodržiavaní všetkých doteraz platných potrebných hygienických opatrení. V prevádzke zostáva aj MŠ a ŠKD.


Rozhodnutie ministra školstva zo dňa 4.12.2020 umožňuje obnovenie vyučovania pre žiakov II. stupňa iba v školách, ktoré splnia podmienky vo Vyhláške ÚVZ SR č. 32/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia.

V Zborove nad Bystricou, dňa 8.12.2020


PaedDr. Milan Križan, riaditeľ školy