thumb i 5504714Oznamujeme Vám, že v našej obci bude prerušená distribúcia elektriny

z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy

prevádzkovateľa - spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

dňa 01.12.2020 (t.j. utorok) od 07.30 hod. do 16.30 hod.

 

EIC kód odberného miesta: 24ZSS7320431000M, 24ZSS7335294000A

Čísla domov: 351, 357, 360, 366, 369, 371, 372, 373, 375, 377, 379, 380, 381, 384, 385, 387, 388, 390, 392, 394, 395, 396, 397, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 410, 411, 432, 437, 438, 452, 461, 462, 470, 474, 475, 482, 496, 497, 517, 525, 534, 536, 538, 546, 553, 573, 585, 597, 613, 623, 634, 675, 780, 1616, 3600