125308156 405655383768848 2985622168476261007 n678Dni, v ktoré pripadá Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých patria medzi čas, ktorý chceme venovať myšlienkami a modlitbami našim blízkym, ktorí od nás odišli do večnosti. V týchto dňoch častejšie navštevujeme cintoríny, zapálime sviecu a venuje modlitbu za duše našich blízkych.

Tento rok boli „dušičky – ako nazývame tieto sviatky“ trochu iné. Nebolo nám umožnené navštíviť cintorín, zapáliť sviečku a venovať modlitbu našim milovaným, ktorí opustili tento svet. Naše plány a záujmy prekazilo nariadenie spojené s pandémiou vírusu COVID -SARS 19.

Bola zrušená pobožnosť i svätá omša, ktorá sa mala konať v dome smútku a pri ktorej mal byť posvätený rekonštruovaný kríž na Dome smútku, na ktorý pribudol korpus Ukrižovaného Ježiša Krista. Po dohode s pánom farárom sa svätá omša v dome smútku uskutoční pri najbližšej príležitosti, ktorá nám to umožní.

Pevne veríme a dúfame, že to bude ešte v tomto roku.