stapel av dokument 8197Návrh VZN č. 04/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Zborov nad Bystricou si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci link:

 

pdfNávrh_VZN_04_2020