stapel av dokument 8197Návrh VZN č. 03/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zborov nad Bystricou si môžete pozrieť po kliknutí na nasledujúci link:

 

pdfNávrh_VZN_03_2020