podakovanie e34b54 mdTouto cestou chcem vyjadriť úprimné poďakovanie v mene svojom, ale i v mene všetkých obyvateľov Obce Zborov nad Bystricou všetkým zainteresovaným pracovníkom 1. a 2. kola plošného testovania na vírus COVID-19, ktoré sa uskutočnilo cez víkendy v dňoch 30.10. – 01.11. 2020 a 07.11. – 08.11. 2020.

 

Veľké uznanie a rešpekt za profesionalitu si zaslúžia členovia ozbrojených síl SR: p. Kováč, p. Krištof, členovia zdravotníckych tímov: MUDr. Tischler, MUDr. Tischlerová, MUDr. Nehaj, Mgr. Kudla, Mgr. Jedináková, Mgr. Nevedelová, p. Košťálová, p. Potočárová, p. Macangová, p. Martášková, p. Cevár, p. Stráňavová, p. Pišteková, členovia DHZ Zborov nad Bystricou: p. Hausler, p. Harnas, p. Macura, p. Podolák, p. Boris a členovia policajného zboru: p. Čimbora, p. Šarlák E., p. Prívara, p. Šarlák M.

Poďakovanie si zaslúžia aj všetci zainteresovaní pracovníci Obce Zborov nad Bystricou, ktorí technicky zabezpečovali prípravu na testovanie, resp. osobne pracovali počas dvoch víkendov na odberných miestach. Veľká vďaka vám všetkým.

                                       

                                      PaedDr. Juraj Hlavatý, starosta obce