set of funny cartoon office worker in various poses for use in presentations, etc.Pokyny k 2. kolu plošnému testovania konaného dňa 07. a 08.11. 2020 za Obec Zborov nad Bystricou:

1. Ak ste mali počas prvého plošného testovania pozitívny výsledok testu, druhého kola testovania sa nemôžete zúčastniť a ani vaši rodinní príslušníci v spoločnej domácnosti, ktorí mali negatívny výsledok testu, avšak aj pre nich karanténa, ktorá končí po 10-tich dňoch za podmienky, že nikto z vás nemal za posledné 3 dni žiadne klinické príznaky alebo nikto z vás nemal úzky kontakt s pozitívnou osobou na COVID-19

2. Testovanie sa uskutoční v čase od 08.00 hod. do 20.00 hod. podľa časového harmonogramu, ktorý je zverejnený na webovej stránke obce, úradnej tabuli pred obecným úradom. Potraviny u Jedináka, Supermarket Jednota, Koruna Centro, Koruna u Benčíka a Potraviny Dráb u Kocifajov.
3. Podľa vyhlášky č. 15/2020 ÚVZ SR platí pre vás výnimka len v prípade, ak cestujete na testovanie PCR testami.

Obecný úrad v prípade požiadavky osamelých seniorov, ktorí si nedokážu zabezpečiť základný nákup, ani prostredníctvom príbuzných, resp. susedov sa môžu obrátiť na prednostu obecného úradu Mgr. Kormanca Marcela na tel. čísle: 0911907251.