nudzovy stav 300x169Uznesenie vlády č. 704/2020, ktoré bolo prijaté k rozšíreniu opatrení vyhláseného núdzového stavu si môžete prečítať tu:

pdfUznesenie vlády SR č. 704