Ucta k starsim 2020Milí seniori!
Mesiac október je považovaný za obdobie, kedy máme častejšie a zreteľnejšie vyjadriť svoju úctu práve vám. V ľudskom živote sa striedajú všedné i slávnostné dni a to takou rýchlosťou, že mnohí z nás sa zastavia, až keď sa nám na vlasoch zaligotajú prvé strieborné vlasy.

V tomto kolobehu času, my, vaše deti, mnohokrát zabúdame na vás - svojich rodičov, starých rodičov, jednoducho na našich predkov, ktorí ste nám poskytovali oporu a pomocnú ruku v našom mladom veku. Mnohí z nás zabúdajú na tak jednoduché a zároveň ťažké slovo – slovo ĎAKUJEM. Slovo, ktoré patrí každému jednému z vás, ktorí ste v strednom veku plnohodnotne prežívali svoj život a pritom podávali pomocnú ruku nám mladším.

Milí seniori,

pri príležitosti mesiaca úcty k starším nám dovoľte v mene starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva a v mene vašich detí vysloviť úctu k vám, ktorí ste tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Vyjadrujeme úctu k vám, ktorí ste sa každý deň vzdávali radostí, ktoré vám život ponúkal, aby ste urobili šťastnými nás, vaše deti. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste si zodrali svoje ruky, aby naše zostali hladké a nepoškvrnené.

Zo srdca vám ďakujeme.