prasata bravcovina rypaky svine dobytok chov hospodarstvo clanokWRegionálna veterinárna a potravinová správa Čadca (ďalej len “RVPS ”) v zmysle § 16 ods. 1. a ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte AMO (afrického moru ošípaných) v okolitých krajinách

a s tým súvisiace možné zavlečenie nákazy aj na územie SR je jedným z elementov v rámci aktivít a krokov týkajúcich sa pripravenosti na nákazu mať prehľad o súčasnom stave počtu chovov ošípaných.

RVPS žiada dotknuté mestá a obce o súčinnosť pri informovaní občanov o povinnosti registrácie chovu ošípaných už od 1 ks chovaného aj na vlastnú spotrebu najneskôr do 23.10.2020 a zverejnenie informačných letákov.

pdfDopravné a kontrolné orgány

pdfKomerčné chovy ošípaných - 1

pdfKomerčné chovy ošípaných - 2

pdfPoľovníci

pdfChovatelia ošípaných

pdfAfrický mor ošípaných

pdfCestujúci