paceNaCesteOznamujeme Vám, že v utorok 13.10.2020 bude miestna komunikácia u Fojtov v čase od 8:00 do 17:00 hod. uzatvorená z dôvodu vykonávania prác na hlavnom vodovodnom potrubí ,,Nová Bystrica- Žilinaʺ spoločnosťou SEVAK a.s. Žilina.

 Z tohto dôvodu prosíme obyvateľov dotknutého územia, aby sa prispôsobili vzniknutej situácií, ktorá obmedzí prístup automobilov do tohto územia. Za pochopenie ďakujeme.

                                                                      PaedDr. Juraj Hlavatý, starosta obce