tabula 202010Oznámenie a výzva č. OÚ-ZA-OOP4-2020/020211/SCH

zo dňa 02.10.2020, pre lesný celok Krásno - stred.

 pdfVýzva na predloženie pripomienok