IMG 20200918 144647Vážení občania,
v auguste sme sa na Vás obrátili s výzvou, aby ste si v čo najkratšom čase (najneskôr do 15. augusta 2020) odstránili odvedenie dažďových vôd z Vašich striech a pozemkov, ktoré sú nasmerované a vypúšťané na miestne komunikácie.

Nakoľko Obec Zborov nad Bystricou začína s asfaltovaním miestnych komunikácií po výstavbe kanalizácie, budú zamestnanci obecného úradu od 28. septembra 2020 vykonávať kontrolu splnenia tejto povinnosti. Pri zistení, že niektorí občania majú aj napriek opätovnému upozorneniu vyústenú odvodňovaciu rúru zo striech a pozemkov na miestnu komunikáciu, bude záležitosť prešetrovať stavebný úrad, ktorý môže v prípade nevykonania nápravy uložiť sankciu a nariadiť bezodkladné odstránenie odvodnenia.

 

Miestne komunikácie je dôležité udržiavať, nakoľko slúžia nám všetkým.