thumb i 5504714Oznamujeme Vám, že v našej obci bude prerušená distribúcia elektriny

z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy

prevádzkovateľa - spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

dňa 08.09.2020 (t.j. utorok) od 07.15 hod. do 18.00 hod.

 

EIC kód odberného miesta: 24ZSS7214461000S