eko recyklacia vody zo strechyVážení občania!

Touto cestou sa na Vás obraciame s výzvou, aby ste si v čo najkratšom čase, najneskôr do 15. augusta 2020 odstránili odvedenie dažďových vôd z Vašich striech a pozemkov, ktoré sú nasmerované a vypúšťané na miestne komunikácie.

Obec Zborov nad Bystricou bude v priebehu mesiaca august a september asfaltovať miestne komunikácie po výstavbe kanalizácie. Pri zistení, že niektorí občania majú vyústenú odvodňovaciu rúru zo striech a pozemkov na miestnu komunikáciu, bude záležitosť prešetrovať stavebný úrad, ktorý môže v prípade nevykonania nápravy uložiť sankciu a nariadiť bezodkladné odstránenie odvodnenia. Stavba musí byť navrhnutá tak, aby počas užívania nemohla spôsobiť ohrozenie prevádzky schopnosti pozemných komunikácii v dosahu stavby a ohrozenie bezpečnosti a plynulosti na komunikáciách.