unnamed26565Vážení rodičia,
obraciame sa na vás s odporúčaním, aby ste v čase letných prázdnin upozornili svoje deti, že po 22.00 hod. je zákonom stanovený ako nočný kľud, ktorý je každý povinný dodržiavať.

 

Tým, že im to vysvetlite a upozornite ich predídete zbytočným komplikáciám, ktoré v tomto období častejšie zaznamenávame a sú riešené príslušnou políciou.

Ďakujeme za pochopenie.

 

                                              PaedDr. Juraj Hlavatý
                                                      starosta obce