IMG 20200630 123906Keďže tento rok nebolo možné sa stretnúť s našimi šikovnými deťmi pri príležitosti ,,Dňa detí“ osobne, starosta obce sa rozhodol vyhlásiť súťaž o najkrajšiu kresbu, maľbu ,,Naša obec“. Kresby, maľby mohli detičky priniesť osobne do kancelárie starostu, kde ich už čakal malý darček.

Najkrajšie obrázky mali byť odmenené špeciálnou cenou. A keďže všetky kresby boli krásne a namaľované s láskou, starosta sa rozhodol všetky deti, ktoré sa do súťaže zapojili, odmeniť špeciálnou cenou.