5f83636261fe7854abf0d05cd94f7959Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou oznamuje rodičom, že prevádzka materskej školy bude obnovená od 6. júla 2020 (pondelok) pri dodržaní príslušných opatrení RUVZ. STÁLE JE MOŽNÉ NAHLÁSIŤ DETI DO MŠ POČAS PRÁZDNINOVÉHO REŽIMU. V prípade nízkeho záujmu zo strany rodičov bude prevádzka MŠ podľa rozhodnutia zriaďovateľa prerušená.

 


Stále zostávajú v platnosti organizačné a hygienické opatrenia zverejnené 15. júna 2020.

Pokyny k organizácii od 6.7.2020
1. Prevádzka MŠ bude obnovená od 6.7.2020.
2. Materská škola bude otvorená: 6.30 hod. - 16.30 hod.
3. Rodičia môžu priviesť iba nahlásené deti v čase od 6.30 hod do 8.00 hod.
4. Rodičia dodržujú pokyny povereného personálu pri vstupe do MŠ. (určujú počet osôb v šatni MŠ, uskutočňujú zdravotný filter pri vstupe do priestorov MŠ, v prípade pozitívnych príznakov majú právo zakázať vstup takýchto osôb do priestorov MŠ).
5. Rodičia v prvý deň pri nástupe ich detí opätovne podpíšu vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa (usmernia ich pedagogickí zamestnanci MŠ).
6. Každý kto vstupuje do priestorov MŠ sa podrobí preventívnemu meraniu teploty a dezinfekcii rúk. V prípade zvýšenej teploty, ak bude u vstupujúceho trikrát po sebe nameraná teplota viac ako 37,2 °C a ďalších príznakov – kašeľ, infekcia dýchacích ciest; nebude umožnený vstup do MŠ.
7. Vyzdvihnúť dieťa je možné v čase od 15.00 hod. do 16.30 hod. V prípade poldennej dochádzky o 12.00 hod.
8. Rodičia aj deti nosia vo všetkých priestoroch MŠ rúško. Deti si môžu zložiť rúško pri vstupe do svojej triedy. Odložia si ho na miesto, ktoré určí príslušný pedagogický zamestnanec.

 

V Zborove nad Bystricou, dňa 2.7.2020

                                                              PaedDr. Milan Križan, riaditeľ školy