unnamed 2020Vzhľadom na súčasnú zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu zaznamenaním nárastu pozitívnych osôb v okrese Čadca a na základe opatrení prijatými krízovým štábom Okresného úradu Čadca zo dňa 26.6.2020 rozhodol zriaďovateľ školy uzatvoriť od 29.6.2020 (pondelok) základnú školu

(žiakom 1. až 8. ročníka bude odovzdané vysvedčenie po nástupe do školy v septembri, žiaci 9. ročníka budú kontaktovaní triednym učiteľom a oznámi sa im termín odovzdania vysvedčenia najneskôr do 31.08.2020).

Prerušuje sa prevádzka Školského klubu pri ZŠ s MŠ v Zborove nad Bystricou od 29.6.2020.

Prerušuje sa prevádzka Materskej školy pri ZŠ s MŠ v Zborove nad Bystricou od 29.6.2020 (pondelok) do 3.7.2020 (piatok). Predpokladané otvorenie materskej školy v mesiaci júl 2020 od 6.7.2020 (pondelok) bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie.

V Zborove nad Bystricou, dňa 26.6.2020

PaedDr. Milan Križan, riaditeľ školy