3985350 1200x

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy oznamuje, že od pondelka 15.6.2020 obnovuje vyučovanie už aj vo výtvarnom odbore. Vyučovanie bude prebiehať v obvyklom čase.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej umeleckej škole v Krásne nad Kysucou do konca školského roka 2019/2020 sú sprístupnené na webovom sídle školy www.edupage.org.sk.