101272578 280490346690160 762616398827487232 nAj v našej obci sa od 1. júna 2020 opäť otvorila materská škola a prvý až piaty ročník základnej školy za prísnych hygienických opatrení.

Škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečila každodenné ranné meranie teploty detí a dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom. Zákonný zástupca predložil pri prvom nástupe dieťaťa do školy písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.