3985350 1200xZákladná umelecká škola Krásno nad Kysucou obnovuje od 1.6.2020 vyučovanie zatiaľ iba v individuálnej forme, t.j. v hudobnom odbore. Skupinové vyučovanie zatiaľ nie je možné realizovať. Ide o preventívne opatrenie proti šíreniu sa ochorenia COVID19.

Podrobné informácie na stránke školy https://zusknk.edupage.org/news/