skola 2020OBEC ZBOROV NAD BYSTRICOU ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, Zborov nad Bystricou 604 ROZHODLA od 1. júna 2020 obnoviť prevádzku materskej školy, základnej školy pre žiakov 1. až 5. ročníka ZŠ a prevádzku školského klubu detí pre deti 1.-4.ročníka ZŠ.

pdfRozhodnutie zriaďovateľa o otvorení školy