bfiA8dfsZbN s720x720S hlbokým zármutkom v srdci sme dnes ráno 19.05.2020 prijali smutnú správu o odchode do večnosti k nášmu Pánovi, našej najstaršej obyvateľky Obce Zborov nad Bystricou, pani Rozálie Válkovej. Len pred pár dňami sme jej blahoželali k jej významnému životnému jubileu 100 rokov, ktoré oslávila dňa 07.05.2020.

Život človeka sa podobá žiarivému svetlu. Aj keď už svetlo babky Rozálie zhaslo, jeho teplo neprestane vyžarovať. Budeme ho cítiť a nazývať jej teplom, jej láskou a jej pochopením. Túto pravdu nevymaže z nášho vedomia ani jej odchod.

S týmito slovami sa s Vami babka Rozália lúčime. Naše zbohom nech je skromným písmenkom v uzatvárajúcej sa knihe Vášho bohatého života. Pozdravujeme Vás naposledy sľubom, že na Vás nezabudneme. Napriek nevyhnutnosti, ktorú každému prináša neúprosná smrť, zostanete v našich spomienkach.

Odpočinutie večné daj jej ó Pane.

PaedDr. Juraj Hlavatý, starosta obce

 

Rozalia Valkova 100 umrtie